1. GENERELLE BETINGELSER

Disse forretningsbetingelser for Zigang ApS gør sig gældende pr. 1. augsut 2021.

Produkter og tjenester udbydes af:

Zigang ApS
Kølsenvej 64, 8831 Løgstrup
CVR 36 73 05 01,
[email protected]

Enhver ydelse fra Zigang ApS til Kunden sker i henhold til nedenstående forretningsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem parterne.

Kundens eventuelle angivelse af særlige vilkår i ordrer, mails m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Zigang ApS skriftligt har accepteret disse.

Zigang ApS forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt at ændre disse forretningsbetingelser. Hvis en ændring er væsentlig, vil Zigang ApS bestræbe sig på at give mindst 15 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, vil alene blive bestemt efter Zigang ApS’ skøn.

Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl samt eventuelle moms- og afgiftsændringer.

2. PRISER, BETALING OG LEVERING

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, med mindre andet eksplicit er nævnt. Du kan betale med VISA Dankort og Mastercard. Der er ingen risiko forbundet med denne betalingsform, da den foregår via en sikker og krypteret forbindelse. Det betyder, at ingen kan aflæse informationer under transaktionen af din betaling.

Når du betaler med dankort eller kreditkort, trækker vi først beløbet fra din konto via et transaktionsnummer, når varerne er afsendt til dig.

Produkterne bliver leveret digitalt, via e-mail eller afholdes som kurser, møder eller arrangementer. Levering af digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Digitale produkter kan downloades og bruges til privat brug. Kunden er selv ansvarlig for at have opdateret mailoplysninger. Zigang ApS kan ikke holdes ansvarlig for mails, Kunden ikke har modtaget.

Kunden kan booke telefon-, teams- eller ZOOM møder direkte i mødekalenderen via link i mødeindkaldelsen.

3. RETTIGHEDER

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Zigang ApS og associerede brands.

Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Kursusmaterialer og øvrige produkter må ikke kopieres, reproduceres, indscannes, affotograferes, overføres eller reduceres til noget elektronisk medie eller til maskinlæsbar form eller papir. Materialet må heller ikke afskrives på papir e.l. Alle forbehold gælder materialet i sin helhed og dele heraf.

Brud på ovenstående må kun ske med dateret skriftlig tilladelse fra Zigang ApS.

Selv om materialet løbende bliver tjekket for fejl, tager Zigang ApS intet ansvar for eventuelle fejl i materialet. Dette gælder både for egentlige fejl, men også for udeladelse af information.

Zigang ApS er ikke ansvarlig for handlinger udført på servere, klienter m.m. ud fra anvisninger i kursusmaterialet. Kurser afholdes på kundens softwarelicenser. Kursusmaterialer må, både helt og delvist, kun benyttes af personer, der har deltaget på pågældende kursus.

 4. AFLYSNING, REKLAMATIONS- OG FORTRYDELSESRET

Digitale produkter og online møder

Som privatkunde har du 14 dages fortrydelsesret på køb af digitale online produkter i henhold til forbrugeraftalelovens § 18. Dette gælder indtil tidspunktet, hvor brugen af produktet påbegyndes.

Som erhvervskunde er der ingen fortrydelsesret på køb af digitale online produkter. Kurser, workshops, uddannelser og events.

Online eller fysiske møder kan aflyses frem til 24 timer før mødestart. Herefter vil der skulle ske fuld betaling.

Udebliver man fra et online eller fysisk møde refunderes betalingen ikke.

Fortrydelse skal ske skriftligt på mail til [email protected] eller nedenstående adresse.

Refusion vil ske inden 14 dage.

Fysiske produkter

Bøger og andre fysiske produkter kan returneres og ombyttes, hvis produktet er blevet leveret i beskadiget / ikke komplet stand uden beregning for gentagen levering. Købelovens mangelsregler finder anvendelse på varekøb, dvs. bøger og andre fysiske produkter, og Kunden har derfor 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at som udgangspunkt kan Kunden få varen repareret, ombyttet, pengene til- bage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Kunden skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at manglen ved varen er opdaget. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Alle henvendelser vedrørende returret, ombytning eller refusion bedes rettet til Zigang ApS, Kølsenvej 64, 8831 Løgstrup.
[email protected]

5. DATABEHANDLING

Zigang ApS foretager registreringen af Kundens personoplysninger med det ene formål at kunne levere varen til Kunden.

Personoplysninger registreres hos zigang.dk og opbevares så længe, der opretholdes et formål med opbevaringen af oplysningerne.

Opsamlingen kan blandet ske i følgende software værktøjer: Facebook, google, Kajabi, acuity scheduling, Power BI, Microsoft O365 m. fl.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af Kundens udtrykkelige samtykke, således at Kunden er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.

Direktøren for zigang.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om Kunden. Den dataansvarlige er Ian Pedersen. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til zigang.dk vil ikke på nogen måde bliver videregivet eller solgt til tredjemand. Som registreret hos zigang.dk har Kunden altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Kunden har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Kunden.

Disse rettigheder har Kunden efter Databeskyttelsesloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til zigang.dk via e-mail til [email protected]

Cookies

På zigang.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt. Kunden kan til enhver tid slette cookies fra sin computer. Hvordan afhænger af den anvendte browser.

Logstatistik

Zigang ApS bruger en logstatistik på zigang.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, hvor og hvornår websitet forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere zigang.dk

6. FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure tages der forbehold for, at samtlige kurser helt eller delvist, uden varsel, kan flyttes fra fysisk afholdelse til afholdelse online. Afholdelse vil i videst muligt omfang ske indenfor de oprindeligt fastlagte tidsrammer.

For privatkunder medfører det ikke en særskilt fortrydelsesret, dvs. udover de 14 dage fra købstidspunktet i henhold til forbrugeraftaleloven.

Force majeure defineres her som krig, epidemier og pandemier, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, sky- pumpe samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af Zigang ApS på tidspunktet for salg af det pågældende kursus.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE

Zigang ApS kan ikke drages til ansvar for andet i forbindelse salg af varer og tjenesteydelser, end hvad der følger af gældende relevant lovgivning.

Eventuel erstatning vil aldrig kunne overskride hvad der er betalt for produktet.

Værneting er retten i Viborg.

9. FORTROLIGHED

Zigang ApS er forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger fra kunden eller om kunden fortroligt. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning og omfatter naturligvis alle medarbejdere hos Zigang ApS.

I enkelte tilfælde kan vi være underlagt krav fra myndigheder til at udlevere oplysninger. I så tilfælde vil udlevering af oplysninger ske til den relevante myndighed.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.